Fastighets AB Stenvalvet (publ) genomför en nyemission inom ramen för MTN programmet

Publicerat 11:24, torsdag 11/06, 2020    Senast uppdaterat:11:24, torsdag 11/06, 2020

Den 9 juni 2020 genomförde Fastighets AB Stenvalvet (publ) en emission av en senior icke-säkerställd obligation i SEK med volym 800 mkr och en löptid om 3 år. Emissionslikviden ska användas för att refinansiera befintlig säkerställd skuld med förfall i år.  

”Vi är mycket glada för denna emission som utgör ett ytterligare steg i vår strategi att bredda våra finansieringskällor och att minimera riskerna i vår verksamhet,” uppger Mario Pagliaro, CFO.  

Obligationens slutgiltiga villkor finns att läsa på www.stenvalvet.seTillbaka

Comments are closed.