MTN-Program

Som ett led i att diversifiera finansieringsstrukturen har bolaget lanserat ett MTN-program och per 2020-01-08 fått Finansinspektionens godkännande på bilagt Grundprospekt som möjliggör obligationsemissioner.

 

KORTA FAKTA

Rambelopp 5,0 miljarder SEK
Ledarbank SEB
Emissionsinstitut SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank
Löptid Om lägst 1 år
Börs Nasdaq Stockholm
Lägsta denominering 100 000 EUR eller motsvarande i SEK

Dokument

Stenvalvet Grundprospekt 2020-01-08

Slutliga Villkor SEKM 750 FRN – EC 2020-02-03

Final Terms Stenvalvet 200616 FRN 500 MSEK

Final Terms Stenvalvet 200616 FXD 300 MSEK