MTN-Program

Som ett led i att diversifiera finansieringsstrukturen har bolaget lanserat ett MTN-program och per 2020-01-08 fått Finansinspektionens godkännande på bilagt Grundprospekt som möjliggör obligationsemissioner.

 

KORTA FAKTA

Rambelopp 5,0 miljarder SEK
Ledarbank SEB
Emissionsinstitut SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank
Löptid Om lägst 1 år
Börs Nasdaq Stockholm
Lägsta denominering 100 000 EUR eller motsvarande i SEK

Dokument

Stenvalvet Grundprospekt 2021-01-08

Slutgiltiga villkor, lån nr 696, 200616 FIX, 300 MSEK

Slutgiltiga villkor, lån nr 695, 200616 FRN, 500 MSEK

Slutgiltiga villkor, lån nr 244, 200205 FRN, 750 MSEK

Slutgiltiga villkor, lån nr 844, 201007 FRN, 300 MSEK

Slutgiltiga villkor, lån nr 836, 201007 FIX, 400 MSEK

Slutgiltiga villkor, lån nr 944, 210201 FRN, 600 MSEK

Slutliga villkor, lån nr 1164 , 20210528 FRN, 600 MSEK GRÖN

Slutliga villkor, lån nr 1230, 270630 FRN, 400 MSEK

Slutliga villkor, lån nr 1231, 250630 FRN, 200 MSEK

Slutliga villkor, lån nr 1284, 261020 FRN, 400 MSEK