Stenvalvets ledningsgrupp

Magnus Edlund

Verkställande Direktör

Aktieinnehav:   16 581 st

Mattias Tegefjord

Förvaltningschef

Aktieinnehav: 700 st

Sara Östmark

Affärsutvecklingschef & vVD

Aktieinnehav: 2 100 st

Åsa Scharfe

Kommunikationschef

Aktieinnehav:   4 200 st

Eva Kriegelstein

Projektutvecklingschef

Aktieinnehav: 2 100 st