Stenvalvets ledning

7919

Maria Lidström

VD

8532

Mario Pagliaro

CFO

8534

Pia Orthén

Hållbarhetschef

8655

Minette Öhman

Marknads- och kommunikationschef

8527

Christer Saletti

Regionchef nord

8535

Peter Högberg

Regionchef syd

8531

Marie Arnberg

HR-chef

8512

Daniel Öhman

Affärsutvecklingschef