Stenvalvets ledning

7919

Maria Lidström

VD

6951

Åsa Scharfe

Kommunikationschef

7490

Mario Pagliaro

CFO

7094

Pia Orthén

Hållbarhets- och innovationschef

7090

Christer Saletti

Regionchef nord

3065

Peter Högberg

Regionchef syd

7280

Marie Arnberg

HR-chef

8083

Johan Björk

Affärsutvecklingschef