Stenvalvets ledning

7919

Maria Lidström

VD

9397

Mihaela Gustafsson

tf CFO

8512

Daniel Öhman

Investeringschef

6740

Thomas Åsberg

Chefsjurist

8655

Minette Öhman

Marknads- och kommunikationschef

9232

Anders Ståhl

Förvaltningschef

9389

Marlene Swindell

HR-chef