Stenvalvets ledning

7487

Mattias Tegefjord

Förvaltningschef

6951

Åsa Scharfe

Kommunikationschef

7490

Mario Pagliaro

CFO

7094

Pia Orthén

Hållbarhetschef

7491

Sara Östmark

Affärsutvecklingschef & vVD

7492

Eva Kriegelstein

Projektutvecklingschef

5942

Magnus Edlund

Verkställande Direktör

7280

Marie Arnberg

HR-chef