Stenvalvets ledning

7487

Mattias Tegefjord

Förvaltningschef

6951

Åsa Scharfe

Kommunikationschef

7490

Mario Pagliaro

CFO

7094

Pia Orthén

Hållbarhets- och innovationschef

7491

Sara Östmark

tf. vd & vvd

7492

Eva Kriegelstein

Projekt och konceptchef

7280

Marie Arnberg

HR-chef