Stenvalvets ledning

7919

Maria Lidström

vd

6951

Åsa Scharfe

Kommunikationschef

7490

Mario Pagliaro

CFO

7094

Pia Orthén

Hållbarhets- och innovationschef

7491

Sara Östmark

Affärsutvecklingschef & vvd

7492

Eva Kriegelstein

Projekt och konceptchef

7280

Marie Arnberg

HR-chef

3065

Peter Högberg

Regionchef syd

7090

Christer Saletti

Regionchef nord