Publicerat fredag 14 jan 2022, 15:40

Fastighets AB Stenvalvet (PUBL) publicerar uppdaterat MTN-prospekt

Fastighets AB Stenvalvet publicerar i dag ett uppdaterat prospekt för bolagets program för Medium Term Notes (MTN), vilket möjliggör för bolaget att ge ut obligationer om maximalt 8 miljarder SEK.

Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det uppdaterade prospektet. Mer information om Stenvalvets MTN-program finns på https://stenvalvet.se/investor-relations/

Kontakt:
Jan Koskela
Jan.koskela@stenvalvet.se
070-340 30 99

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 kl. 16:40.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida