Stockholm, Skutkrossen 17

Stadsutvecklingsprojekt

Stenvalvet och övriga tomträttshavare i Vinsta industriområde har gemensamt initierat ett projekt för att påbörja en utveckling av området. Programarbetet genomförs tillsammans med Stockholms stad. Hela området bedöms preliminärt kunna ge plats för upp till cirka 5 000 bostäder, 4 000 arbetsplatser och tillhörande samhällsservice. Stenvalvets tomträtt Skutkrossen 17 kommer vidareutvecklas i och med detta arbete.

      
    KOMMUN
Stockholm 
    VERKSAMHET
 
    HYRESGäST