Vår fastighet ska stödja verksamheten

Stenvalvet är ett av Sveriges ledande företag för samhällsfastigheter och vår projektutveckling arbetar aktivt med att kontinuerligt utveckla våra fastigheter för att alltid kunna erbjuda de bästa lösningarna för nuvarande och kommande kunder.

Våra medarbetare är handplockade utifrån sin mångåriga kompetens inom utveckling av äldreboenden, skolor, förskolor och rättsväsende och tillsammans med våra kunder utvecklar vi därför våra fastigheter i egen regi. Genom åren har vi lärt oss förstå hur våra kunders olika verksamheter fungerar och vi skapar ständigt nya samarbeten med de konsulter och entreprenörer som likt oss vill skapa mervärde.

Vi tror att vi på så sätt kan erbjuda de bästa samhällsfastigheterna i Sverige, fastigheter för hela livet.