En fastighet ska stödja verksamheten

Eva Kriegelstein, Projektutvecklingschef på Stenvalvet

Behovet av fler vård och omsorgsboenden i landet kommer att öka och det blir viktigt att göra rätt val när man ska bygga och utveckla de fastigheter som finns och planeras. Vi vet hur.

Genom att vara långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla så kan vi erbjuda fastigheter som ger våra hyresgäster bra lokaler med värden som bidrar till en bättre verksamhet.

Att skapa ett Vård- och omsorgsboende kräver en särskild förståelse för hur verksamheten bedrivs och kunskap om de boendes omsorgsbehov. Våra projekt inleds alltid med att analysera våra hyresgästers specifika behov och verksamhet. Vi kan sedan med hjälp av erfarenhet och kunskap bidra med ytterligare förbättringar och utveckling tillsammans med hyresgästen.

Vi tror på möten över generationsgränserna och samutnyttjande av lokaler.

Stenvalvet har tillsammans med Belatchew arkitekter utformat ett koncept med syfte att hitta bra synergier mellan verksamheter som vi anser passa mycket bra ihop.

Vårt koncept, vårt omsorgskvarter