Våra koncept

För att möta våra hyresgästers behov och kunna erbjuda attraktiva lokaler så samarbetar vi tätt genom hela projektet för att få fram de bästa resultaten.

Vi har som ett utgångsläge tagit fram förslag som utformats av våra erfarenheter från tidigare projekt, forskning och återkoppling från våra hyresgäster. Förslagen presenteras nedan.

Våra mål är att skapa hållbara byggnader med låg energiförbrukning med fokus på att skapa flexibilitet och effektiva driftförutsättningar. Vi bygger alltid enligt Miljöbyggnad Silver och förser våra hus med solpaneler.