Äldreboendekoncept

Stenvalvet har tillsammans med Liljewall Arkitekter tagit fram ett förslag på tre grundutföranden av Äldreboenden för att kunna möta de behov och förutsättningar som finns på platsen eller på fastigheten. Förslaget innehåller variationsmöjligheter i form och storlek och byggs av stomme helt i trä för fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning.

Fasadmaterial kan med fördel vara trä men också andra material för att ansluta väl till platsen.

Utformningen är planerad med stor omsorg för trygghet och tillgänglighet för de boende. Färgsättning och materialval är genomtänkt för att stödja syn- och funktionsnedsättningar och öka hemkänslan. Varje lägenhet är ca 31m2, som komplement till lägenheten finns flera gemensamma ytor som erbjuder gemenskap och delaktighet men också utrymmen där man kan sitta och betrakta på avstånd, efter varje persons förutsättning och vilja.

Förslaget bygger på en bottenvåning där förutsättningar för stor flexibilitet av anpassningar över tid finns, men också på att anpassas direkt för den unika plats som ni vill ha just ert äldreboende. Förutom personalutrymmen, förråd och lastintag så finns möjligheter till två större lokalytor, vars storlek och program anpassas efter ert behov, utifrån de verksamheter som ni ser kan stödja boendet och närområdet. Här finns möjlighet att inhysa hemtjänstlokal, daglig verksamhet, storkök, café, bibliotek, läkarmottagning, frisör, fotvård m.m.

Eller varför inte en öppen förskola för generationsöverskridande möten?

Husets kärna innehåller trapphus och alltid två hissar. Hissar i ett äldreboende används flitigt och måste alltid fungera. Avdelningskök och matrum är placerade intill hissarna så att mathanteringen underlättas. Från gemensamhetsytorna ska man alltid ha tillgång till uteplats i form av terrass, trädgård eller balkong.

Förslaget erbjuder olika variationer kring funktion och kan anpassas både i antal våningar och kombinationer. Vi anpassar efter väderstreck, justerar vinklar och vänder husen för det mest optimala läget.

I nuläget har vi tagit fram tre grundförslag för att åskådliggöra möjligheterna, där huvudfokus är att för en rimlig hyresnivå kunna erbjuda ett för er skräddarsytt äldreboende.

Alternativ ”Lamellen”

Lamellen utgår ifrån projektet vi utfört som påbyggnad i Farsta Strand.

Huset är effektivt med typplan som utformats för flexibel användning. Material och färgsättning bidrar till orienterbarhet och ökad hemkänsla för de boende.

Ljusinsläppen är noga planerade för att undvika bländning och bidra till rörelse och stärka dygnsrytmen.

Genom att placera avdelningsköket centralt kan matleveranser levereras direkt in i köken utan att störa de boende. Genomsikt till båda avdelningarna finns både från kök och via korridor.

Kök och matrum kan delas av men det är även möjligt att ha en öppen lösning mellan avdelningarna. Användningen anpassas efter de boendes behov och förutsättningar.

Dokumentationsrum, städ, skölj och tvättstuga finns på varje avdelning så att flöden och logistiken i huset ska fungera effektivt och säkert. Risk för smittspridning mellan avdelningarna minskar betydligt.

På varje våningsplan finns rum som kan användas som mötesrum, aktivitetsrum eller extra förråd.

Entrén är rymlig med sittmöjligheter för väntan på t.ex. besök eller färdtjänst. Ett bibliotek kombinerat med vinterträdgård kan placeras innanför utgången till trädgården.

De administrativa personalytorna är samlade tillsammans med omklädningsrum och personalkök för lättillgänglighet för personal och besökare.

Visualisering: Liljewall

Bedömd fastighetsyta för detta koncept:
Ca 5 000m2 (inkl. parkering och angöringsyta)
Anpassas efter situation

Alternativ ”Vinkeln”

Huset kan vinklas efter situation och förutsättningar som finns på platsen.

Funktion och utformning följer koncept ”Lamellen”.

Bedömd fastighetsyta för detta alternativ:
Ca 5 000m2 (inkl. parkering och angöringsyta)
Anpassas efter situation

 

Alternativ ”Treklövern”

Huset kan vinklas efter situation och förutsättningar som finns på platsen.

Med tre avdelningar per plan ger möjligheter för lägre byggnader och ger personalen möjligheter att arbeta effektivare både dag- och natt.


Bedömd fastighetsyta för detta koncept:
Ca 6 000m2 (inkl. parkering och angöringsyta)