LSS

Stenvalvets LSS boenden anpassas efter de behov som individerna har.

Boendet innehåller normalt sex lägenheter med gemensamma utrymmen och ska ge trygghet, stödja och underlätta de funktionsnedsättningar som de boende har. För att möta detta krävs stor förståelse för de funktionsnedsättningar som kan vara aktuella.

Gemensamt för alla LSS boenden är tydligheten i rumsfunktionerna och sambanden i boendet. Det ska vara enkelt att få förutsättningar för det lugn och den trygghet man behöver.

Utrymmen som hallar, passager och mindre rum breddas så att känslan av att vara trängd undviks och att det finns plats för att få den hjälp och stöd man behöver. Utökad tillgänglighet gäller generellt.

Stor omsorg läggs på materialval, alla väggar är förstärkta och utstickande delar undviks så långt det är möjligt.

Bländfria armaturer väljs ut med noga genomtänkta placeringar för att minska obehag för de som är extra ljuskänsliga. Möjlighet att installera biocentriskt ljus som följer och förstärker dygnsrytmen finns också.

Färgsättningen ska vara lugnt och behaglig, starka färger och mönster ska undvikas för att ge lugn och harmoni.

Vi skapar hem där det material vi bygger in är miljöanpassat vi bygger i trä och miljöklassar enligt miljöbyggnad silver.