Trygghetsboende

Stenvalvet har tillsammans med Krook och Tjäder Arkitekter tagit fram ett koncept för trygghetsboende i trä.

Varje plats har sina specifika förutsättningar och sin unika historia. För att kunna möta detta har vi arbetat med ett koncept som kan anpassas efter varje projekt. Förslaget innehåller variationsmöjligheter i form och storlek och byggs av en stomme helt i trä med fokus på hållbara lösningar och låg energiförbrukning. Fasaderna kläs med fördel i trä men för att ansluta väl till platsen finns även andra fasadalternativ. Även de sociala hållbarhetsaspekterna har fått stort utrymme i planeringen där gemensamma platsbildningar, upplevelse av trygghet och delaktighet är viktiga inslag.

Grundutförandet bygger på två i princip identiska huskroppar som kopplas ihop med en länkbyggnad där den gemensamma lokalen är placerad. För att få till bra förutsättningar för social gemenskap och aktiviteter rekommenderar vi att boendet utformas med minst 40 lägenheter.

Utformningen är planerad med stor omsorg kring tillgänglighet och gemenskap. Bostaden och de gemensamma ytorna utformas för att i största möjliga mån möjliggöra delaktighet, självständighet och oberoende. Detta leder till en levande, värdig och trygg boendemiljö. Måltider kan intas i den gemensamma lokalen och en värd eller värdinna stöttar och ordnar sociala aktiviteter för de boende. Det ska vara enkelt men valfritt att delta i det sociala umgänget, vill man inte passera genom de gemensamma delarna finns också möjlighet att nå sin lägenhet direkt utifrån.

Varje lägenhet har planerats med en hög nivå av tillgänglighet och måttanpassningar för en god boende- och arbetsmiljö. Fokus har varit att skapa trygga, yteffektiva, ljusa lägenheter med goda umgängesytor. Alla lägenheter har en egen generös balkong eller uteplats. Det ska vara lätt att röra sig inom och utanför huset. På så sätt ökar tryggheten och fallolyckorna minskar. I anslutning den centralt placerade gemensamma lokalen finns även en uteplats som uppmuntrar till umgänge, utevistelse och rörelse.

I grundförslaget är lägenheterna fördelade enligt följande:

10% 1rok, 70% 2 rok, 20% 3 rok.

Trygghetsboendet kan anpassas i storlek och utbredning, både i antal våningar och lägenhetsfördelning för att följa tomtens egenskaper. Vi placerar byggnaderna efter väderstreck, justerar vinklar och vänder husen för det mest optimala läget.