Synergier – vårt omsorgskvarter

Vårt omsorgskvarter är en kombination av verksamheter som skapar synergier tillsammans. Vi ser omsorgskvarteret som ett nav som ger värden för boende, verksamheter och närområde. Genom att ta ett helhetsgrepp kring platsens förutsättningar i tidiga skeden kan vi skapa attraktiva boenden för äldre med olika variationer av behov, attraktiva arbetsplatser, gemensamt lokalutnyttjande, flexibilitet och samordnad logistik till kvarteret.

Människorna är vårt fokus, genom innovativa lösningar och engagemang så skapar vi social hållbarhet och trygghet i våra projekt.

Broschyr - Vårt koncept (PDF)