Vårt exempel 

Stenvalvet har tillsammans med Belatchew arkitekter utformat ett äldreboende för 120 boende, ett trygghetsboende och en förskola anpassad för 75 barn. Vi kallar det; Vårt Exempel.

Vår vision för vårt exempel – är en plats där alla åldrar möts, från de yngsta till de äldsta. Det är en central plats i området som är öppen och inbjudande. Maximal tillgänglighet eftersträvas både invändigt och utvändigt.

Utemiljön är utformad genom att trädgårdar på ett naturligt sätt är kopplade till varandra och samtidigt ger en omslutande och trygg miljö.

Förskolans barn och de äldre har på ett enkelt sätt möjlighet att besöka varandra över gränserna vilket kan ge mycket glädje för unga och gamla.

Café/restaurang vid entrén till äldreboendet skapar en naturlig mötesplats för alla i området, även för ungdomar och familjer som gör besök vid träningar och matcher. Även samlingssalen skapar förutsättningar för nya möten och kontakter för människor i närområdet. Det är en fin möjlighet till nya sociala kontakter och en träffpunkt för intressegrupper, tex för lokala seniorföreningar.

Vi skapar också attraktiva lokaler för frisör och skönhet. Dessa verksamheter kan även erbjudas till alla i området men för de boende är det nära och praktiskt att bara behöva gå ned till entrén i samma hus, ett besök till centrum.

Äldreboendets lokaler andas hemkänsla och trygghet och tillåter rörelse men samtidigt lugn och harmoni, vilket är mycket viktigt för demenssjuka personer. Värdighet är en grundförutsättning för de boende. Att efter förmåga kunna röra sig fritt mellan den egna enheten och den omslutande trädgården är möjligt med hjälp av modern teknik och stöttning av personalen.

Trygghetsboendet är placerat i nära anslutning till äldreboendet. Detta gör att det är enkelt att besöka make/maka som eventuellt bor på äldreboendet. För de boende som insjuknar i en demenssjukdom blir en flytt till äldreboendet inte lika upprivande då miljön och personalen är känd sedan innan. Måltider kan ske i den gemensamma lokalen som finns i huset men äldreboendets restaurang är också en möjlighet till att äta tillsammans med sina grannar.

Förskolans utemiljö är väl tilltagen och bidrar till lek och rörelse. Lekredskap och naturliga skogsmiljöer ger förutsättningar till ett pedagogisk och attraktivt alternativ för barn och personal som söker sig till förskolan. Lokalerna är ljusa och effektiva med möjlighet till flexibel användning beroende på hur barngrupperna förändras efter de årskullar som för tillfället finns.