Skola från sekelskiftet i modern tappning

Kan man bevara fina gamla kvaliteter i en skola byggd i början av 1900-talet och samtidigt göra om den till en modern skolbyggnad som uppfyller nutidens alla krav? Att svaret är ja, det har Stenvalvet visat med renoveringen av Nyforsskolan i Eskilstuna.

Vårterminen 2024 flyttade de första eleverna in på Nyforsskolan i Eskilstuna. Inför inflyttningen pågick en anpassning och modernisering av den äldre skolbyggnaden, en byggnad som uppfördes i början av 1900-talet och som under alla år har använts för utbildningsverksamhet.

Projektets stora fokus har varit att bibehålla och förfina de kvaliteter som redan fanns i den gamla skolbyggnaden. Gamla detaljer har sparats och restaurerats och nya materialval har anpassats för att bevara känslan och de estetiska värdena i skolbyggnaden. I samråd med hyresgästen valdes en platsbyggd kapprumsinredning med tidsenlig pärlspont för att förstärka känslan och få en gedigen kvalitet.– Stenvalvet har gjort ett väldigt bra jobb med att bevara den gamla atmosfären. Även när vi som hyresgäster har kommit på saker under resans gång har Stenvalvet arbetat bra för att uppfylla önskemålen, säger Magnus Domberg, lokalstrateg på Eskilstuna kommunfastigheter AB.

Man har också velat säkerställa ett bra flöde och att skolan har de rätta förutsättningarna för såväl elever som personal, både inomhus och utomhus. Det handlar om grupprum, kapprum, specialsalar, personalrum och elevhälsa. Det har framför allt gjorts stora anpassningar för ventilation och brandskydd för att möta dagens krav, som förstås är helt annorlunda jämfört med hur de var för hundra år sedan.

Projektet har haft många utmaningar. De har främst bestått i att få in modern teknik i en gammal byggnad med tjocka rejäla stenväggar.– Vi stötte på problem med ventilationen. Det visade sig att de gamla ritningarna vi satt med inte var kompletta. Men med Stenvalvets lyhördhet och engagemang för verksamhetens behov har vi kunnat lösa det. Så skolan kommer att få ett modernt klimat i en gammal fin byggnad.

Själv är Magnus Domberg mycket nöjd med slutresultatet.– Huset visste vi hur det såg ut, men materialval och allt som har gått att påverka har blivit väldigt bra. Kapprummet är ett exempel på där vi arbetat tillsammans för att få till en gammal stil. Man får en känsla av en modern skola med gamla vibbar.

Och inte blev det dyrare. – Nej, och dessutom är det en vinst för miljön att inte plocka ner ett sådant här hus. Det är hundra år gammalt och rejält byggt efter de metoder som gällde då, säger Magnus Domberg.

Stenvalvet tar alltid problem på allvar och kommer snabbt med lösningar

Björn Övermark, fastighetschef

Kontakterna och samarbetet med Stenvalvet har hela tiden varit väldigt proffsigt skött från deras sida

Mahmoud Almohtasib, ägare

Stenvalvet är lyhörda och lätta att samarbeta med. När behov finns, t ex att måla om, tar de tag i saker direkt. Vi har en personlig kontakt som är lätt att få tag på. Är det något hon inte vet tar hon reda på det och återkopplar alltid jättesnabbt.

Maria Probst, verksamhetschef

Vi har blivit fler medarbetare och behövde därför bygga en ny, större personalmatsal. Även här var Stenvalvet en bra samarbetspartner.

Thomas Rademyr, ekonomichef