Björn Övermark

Nära samarbete blev nyckeln för äldreboendet

När oväntade utmaningar uppstår vill man som hyresgäst ha smidiga lösningar. Ett nära samarbete, utbredd förståelse och tät dialog resulterade i ett framgångsrikt samarbete med Stenvalvet.

– Centralt i Farsta Strand i södra Stockholm ligger Ersta Lydiahemmet, ett vård- och omsorgsboende för dem med vårdbehov dygnet runt som drivs av Ersta Diakoni. Det moderna boendet har varit i full gång sedan det stod klart 2020 och läget har visat sig ha flera fördelar.

Med centrum alldeles intill finns möjligheten att ta sig ut på stan, träffa folk och slå sig ner för en fika. Placeringen vid tunnelbanan innebär även att det är enkelt för anhöriga att komma förbi på besök.– Det blir enklare för de som bor här att ta sig ut, många gillar att sätta sig nere på stan och kolla på folk. Det blir även enklare för anhöriga att komma på besök då tunnelbanan är precis här, man är inte beroende av att ha bil, säger Helena Snaula, förvaltare på Ersta Diakoni.

Under sommaren stod äldreboendets nya terrass klar. Terrassen som vetter ut mot parken blev direkt mycket uppskattad. – Terrassen blev väldigt fin. Vi invigde den i somras och sedan dess är den väl använd. Många har velat vara ute och sitta i solen.

Idag är Ersta Lydiahemmet ett modernt och välfungerande vård- och omsorgsboende, men vägen hit var inte spikrak. Som i många byggprojekt uppstod ett antal oväntade hinder längs vägen, men tillsammans lyckades man lösa det.– Det uppkom en del problem som vi inte hade väntat oss, men allt gick att lösa med en öppen kommunikation. Stenvalvet tar alltid problem på allvar och kommer snabbt med lösningar, säger Björn Övermark, fastighetschef på Ersta Diakoni.

För Ersta Diakoni är kontinuerliga avstämningar viktigt. Helena Snaula ser arbetet som ett samarbete och lika viktigt som det är att ha en bra hyresvärd är det att vara en bra hyresgäst.
– Det är ett tvåvägsjobb och vi vill jobba för att vara duktiga hyresgäster. Vi har under projektet, och har fortfarande, kontinuerliga avstämningar med Stenvalvet. Detta är jätteviktigt för oss och det har varit bidragande till en god relation, säger hon.

Någonting som har varit unikt i samarbetet med Stenvalvet har varit förståelsen för verksamhetens behov och specifika utmaningar.
– Stenvalvet har varit väldigt förstående. De vill lösa problemen effektivt men har hela tiden varit måna om att resultatet ska bli som vi vill ha det. De tar till sig vad vi säger och våra tankar, det har varit ett väldigt bra samarbete, säger Helena Snaula.

Kontakterna och samarbetet med Stenvalvet har hela tiden varit väldigt proffsigt skött från deras sida

Mahmoud Almohtasib, ägare

Stenvalvet är lyhörda och lätta att samarbeta med. När behov finns, t ex att måla om, tar de tag i saker direkt. Vi har en personlig kontakt som är lätt att få tag på. Är det något hon inte vet tar hon reda på det och återkopplar alltid jättesnabbt.

Maria Probst, verksamhetschef

Vi har blivit fler medarbetare och behövde därför bygga en ny, större personalmatsal. Även här var Stenvalvet en bra samarbetspartner

Thomas Rademyr, ekonomichef

Med Stenvalvets lyhördhet och engagemang för verksamhetens behov har vi kunnat lösa utmaningarna i projektet

Magnus Domberg, lokalstrateg