Publicerat torsdag 25 feb 2021, 11:24

Bokslutskommuniké helår 2020

Sammanfattning helår 2020

  • Hyresintäkterna ökade till 890 (888) mkr.
  • Driftöverskottet ökade till 643 (629) mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 229 (226) mkr.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 188 (559) mkr och på räntederivat till -39 (-41) mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 255 (559) mkr.
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 13 464 (12 025) mkr.

– Som ny vd är jag stolt över att kunna presentera Stenvalvets resultat för 2020. Trots rådande pandemi står vi starka och vet att vi tillsammans klarar av att hantera helt nya förutsättningar. Det visar vi bland annat genom att vi har startat upp två stora projekt i form av en skola samt en ny tingsrätt, lanserat vår MTN program samt tecknat ett antal nya stora hyresavtal. Vårt hållbarhetsarbete har visat goda resultat 2020 och vi kommer att fortsätta arbeta mot att bli klimatneutrala 2030. Att Stenvalvet är med och långsiktigt skapar ett hållbart samhälle känns tryggt för mig som vd, säger Maria Lidström

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida