Publicerat torsdag 22 sep 2016, 13:00

Fastighets AB Stenvalvet i transaktioner för ca 650 mkr

Fastighets AB Stenvalvet har förvärvat nio fastigheter/tomträtter i Stockholm, Mariestad och Vänersborg.

I Stockholm förvärvades bl.a. tomträtten Kabelverket 6 i Älvsjö av CapMan. Fastigheten är fullt uthyrd till Internationella Engelska Skolan.

I Mariestad förvärvades fastigheten Länsstyrelsen 1 och i Vänersborg fastigheten Poppeln 7 av Kungsleden. Fastigheterna är uthyrda till Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vänersborgs kommun. I förvärvet ingår även sex stycken obebyggda tomter i centralt läge i Vänersborg.

”Förvärven ligger helt i linje med våra långsiktiga mål och stärker vår position och fastighetsportfölj på några av våra prioriterade orter och vi är glada att välkomna IES som hyresgäst på ytterligare en ort i Mälardalen ” säger VD Magnus Edlund.

Samtidigt har Stenvalvet avyttrat 14 fastigheter fördelande på 13 kommuner till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”För att kunna agera både långsiktigt och kundnära är det viktigt att fastighetsbeståndets geografiska sammansättning medger förvaltning nära våra kunder. Det fastighetsbestånd vi nu säljer har en geografisk spridning som inte medger Stenvalvets omedelbara lokala närvaro vilket vi anser vara viktigt,” fortsätter Magnus Edlund.

De sålda fastigheterna är belägna i Båstad, Hedemora, Höganäs, Hörby, Klippan, Lima, Orsa, Kivik, Brösarp, Torsby, Särna, Vintrosa och Örkelljunga.

Sedan årsskiftet har Stenvalvet genomfört nettoinvesteringartill ett värde av cirka 250 miljoner sek.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 495 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 8 000 miljoner kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet präglar vårt dagliga arbete och samarbete med våra kunder, hyresgäster och omvärld.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida