Publicerat torsdag 20 maj 2021, 07:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) inleder 2021 med ett positivt resultat

Stenvalvet redovisar ett förvaltningsresultat om 92 mkr för årets första kvartal. ”Det positiva ränteläget och vårt arbete med finansiering är de stora bidragande orsakerna till ett kvartalsresultat som överträffar våra förväntningar”, uppger Maria Lidström, vd.

Läs delårsrapporten här:

Stenvalvets delårsrapport januari-mars 2021

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida