Publicerat torsdag 21 mar 2024, 15:15

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Fastighets AB Stenvalvets styrelse har idag fastställt bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Hela rapporten finns att läsa här: Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2023 (https://stenvalvet.se/finansiell-information/)

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Maria Lidström, VD, 070-678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se
Maria Sidén, CFO, 070-337 66 36, maria.siden@stenvalvet.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2024 kl 15.15.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida