Publicerat fredag 12 nov 2021, 07:00

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2021

Stenvalvet redovisar ett förvaltningsresultat om 221 mkr för januari till september jämfört med 181 mkr motsvarande period föregående år ” Vi fortsätter årets positiva trend med att under tredje kvartalet leverera ett resultat som visar att vi har ett starkt kassaflöde från våra fastigheter. Under det tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 7 % och förvaltningsresultatet med 23 % jämfört med andra kvartalet.”, uppger Maria Lidström, vd.

Läs delårsrapporten här :

Stenvalvets delårsrapport januari-september 2021

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl 08:00

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 604 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 15,7 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida