Publicerat onsdag 14 sep 2016, 07:17

Stenvalvet rekryterar Projektchef – gör bred satsning på projektutveckling i egen regi

Stenvalvet fortsätter att expandera och gör en bred satsning på att utveckla ännu fler projekt i egen regi, såväl inom om- och tillbyggnation som nyproduktion. Därför förstärker vi vår organisation ytterligare och rekryterar Eva Eriksson som Projektchef.

Eva har en lång erfarenhet av projektledning inom samhällsfastigheter och gedigen erfarenhet från både entreprenad-, beställar- och konsultsidan. Hon kommer närmast från en tjänst som projektledare och gruppchef vid Forsen AB och var dessförinnan projektledare på Micasa AB som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

– Eva Eriksson är precis den förstärkning vi behöver för att effektivt kunna driva fler projekt i egen regi och göra det med ett tydligt fokus på långsiktighet och lokal utveckling i våra prioriterade orter. Vi på Stenvalvet hälsar Eva varmt välkommen, säger Magnus Edlund VD på Stenvalvet.

Eva kommer att ingå i Stenvalvets ledningsgrupp och börjar sin anställning under hösten.

Stenvalvet bildades 2010 och ägs av AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stenvalvet är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet. Stenvalvet äger 110 fastigheter för ca 8 000 miljoner kr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Om Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvet äger totalt 100 fastigheter med en area av 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och region står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida