Publicerat tisdag 05 apr 2022, 08:30

Substansvärde per 2022-03-31 i Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Preliminärt substansvärde per 31 mars 2022 uppgår till 774 kronor per aktie. 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Jonas Rosengren, CFO
076 – 113 70 22
jonas.rosengren@stenvalvet.se

Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef
0708 – 399 501
minette.ohman@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 10:30.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information

Minette Öhman Marknads- och kommunikationschef

Dela eller skriv ut denna sida