Satsar på hållbart samarbete

Energimyndigheten har givit alla myndigheter i uppdrag att spara så mycket energi som möjligt. Det är ett av skälen till att Länsstyrelsen i Kronobergs län vill se över alla möjligheter de har att minska sin energiförbrukning.

– Då är det självklart viktigt med en fastighetsägare som prioriterar detta och det gör Stenvalvet. Vi har ett jättebra samarbete och de är lyhörda för våra önskemål, säger Thomas Rademyr, ekonomichef.

Två stora energibovar är ventilation och värme. För att få bättre kontroll mäts värdena digitalt.

– Tillsammans med vår kontaktperson och Stenvalvets energicontroller har vi tittat på vad som kan förbättras. T ex har vi dragit ner på ventilationen på morgonen. Det går att göra en del utan att det blir allt för märkbara effekter på innemiljön.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sitt kontor i Växjö. Fastigheten byggdes på 1970-talet. Enligt den byggstandard som gällde då finns bara en elmätare till fastigheten.

– Det innebär att vi inte kan särskilja vår elförbrukning från övriga hyresgästers. Även om siffrorna för hela fastigheten visar på en minskad förbrukning, så vore det spännande om det gick att se resultatet av just våra insatser, säger Thomas.

När det gäller energieffektivisering skulle solceller kunna göra stor skillnad.

– Vi har platta tak på huset som borde lämpa sig väldigt väl. Här har vi löpande kontakt med Stenvalvet. Det första steget blir att inspektera taket för att se vad som är möjligt.

Ett annat önskemål är fler laddstolpar.

– Vi kör så långt som möjligt elbilar och behöver laddmöjligheter. Vi använder laddstolparna smart, med hjälp av tidsstyrning laddar vi på natten för att inte använda ström när den behövs och kostar som mest.

Andra behov i fastigheten är att anpassa lokalerna efter nya förutsättningar.

– Vi har blivit fler medarbetare och behövde därför bygga en ny, större personalmatsal. Även här var Stenvalvet en bra samarbetspartner, säger Thomas och tillägger att eftersom fastigheten är gammal finns det ett löpande behov av renovering. T ex skulle fönsterkarmarna behöva bytas. Samtidigt kan allt inte ske på en gång. Vi har en bra dialog där det finns respekt för varandras behov och roller. Det är viktigt för oss.

Med Stenvalvets lyhördhet och engagemang för verksamhetens behov har vi kunnat lösa utmaningarna i projektet

Magnus Domberg, lokalstrateg

Stenvalvet tar alltid problem på allvar och kommer snabbt med lösningar

Björn Övermark, fastighetschef

Kontakterna och samarbetet med Stenvalvet har hela tiden varit väldigt proffsigt skött från deras sida

Mahmoud Almohtasib, ägare

Stenvalvet är lyhörda och lätta att samarbeta med. När behov finns, t ex att måla om, tar de tag i saker direkt. Vi har en personlig kontakt som är lätt att få tag på. Är det något hon inte vet tar hon reda på det och återkopplar alltid jättesnabbt.

Maria Probst, verksamhetschef