Fastighets AB Stenvalvet (publ) inleder 2021 med ett positivt resultat

Publicerat 9:00, torsdag 20/05, 2021    Senast uppdaterat:11:52, torsdag 20/05, 2021

Stenvalvet redovisar ett förvaltningsresultat om 92 mkr för årets första kvartal. ”Det positiva ränteläget och vårt arbete med finansiering är de stora bidragande orsakerna till ett kvartalsresultat som överträffar våra förväntningar”, uppger Maria Lidström, vd.

 

Läs delårsrapporten här :

Stenvalvets delårsrapport januari-mars 2021

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:
Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05
finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 09:00

 Tillbaka

Comments are closed.