Delårsrapport januari – september 2020

Publicerat 10:43, onsdag 04/11, 2020    Senast uppdaterat:10:43, onsdag 04/11, 2020

Med anledning av att styrelsen idag har godkänt delårsrapporten för perioden januari-september 2020 publiceras den även på bolagets hemsida.

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:
Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05
finans@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 10:42Tillbaka

Comments are closed.