Väderleksvägen 2-4 Ystad

Ystad kommun

Byggår 2013. Fastigheten är belägen i västra Sjöstaden i västra Ystad och inrymmer ett särskilt boende och trygghetsboende. I princip samtliga lägenheter har härliga vyer över det skånska landskapet och/eller det intilliggande havet.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Fastighetsservice Ystad
 • Kontaktperson:
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:
  020 - 23 23 10

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Gerry Bergman
 • Fastighet:
  Lågtrycket 2
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  2013
 • Adress:
  Väderleksvägen 2-4
  Ystad
 • Total area:
  5 139 m²
 • Hyresgäster:
  Ystad kommun
 • Ägare:
  Stenvalvet 237 Ystad Lågtrycket AB
 • Operatör:
  Ystad kommun