Eskilstuna, Vapnet 1

Gedigen ombyggnad av en kontorsfastighet från 60-talet.

Gedigen ombyggnad av en kontorsfastighet från 60-talet

Huset som är byggt 1963 var i stort behov av upprustning, även om vissa renoveringar har genomförts tidigare. Avloppsstammar, ventilationskanaler och hissar har bytts ut, liksom några av systemen för värme och kyla. I princip hela insidan moderniserades.

Lokalerna är effektiva och flexibla vilket gör att våra hyresgäster kan hålla nere sin hyreskostnad per arbetsplats – samtidigt som de får funktionella kontor av högsta kvalitet.

Hela entrén har rustats upp för att besökare direkt ska välkomas in i en modern och attraktiv fastighet. Projektet har också skapat ett mer naturligt trafikflöde utanför byggnaden, där man har separerat biltrafiken från fotgängarna.

Om projektet

Kommun: Eskilstuna

Verksamhet: Kontor

Hyresgäst: Trafikverket, CSN, Växa Sverige, Statens Servicecenter, PQ Projektledning och Region Sörmland