ESKILSTUNA, VAPNET 1

Gedigen ombyggnad av en kontorsfastighet från 60-talet

Huset som är byggt 1963 var i stort behov av upprustning, även om vissa renoveringar har genomförts tidigare. Avloppsstammar, ventilationskanaler och hissar har bytts ut, liksom några av systemen för värme och kyla.
I princip hela insidan moderniserades.

Lokalerna är effektiva och flexibla vilket gör att våra hyresgäster kan hålla nere sin hyreskostnad per arbetsplats – samtidigt som de får funktionella kontor av högsta kvalitet.

Hela entrén har rustats upp för att besökare direkt ska välkomas in i en modern och attraktiv fastighet. Projektet har också skapat ett mer naturligt trafikflöde utanför byggnaden, där man har separerat biltrafiken från fotgängarna.

      
    KOMMUN
Eskilstuna 
    VERKSAMHET
Kontor 
    HYRESGäST
Trafikverket, CSN, Växa Sverige, Statens Servicecenter, PQ Projektledning och Region Sörmland