Fastighetsbeståndet

Vårt fastighetsbestånd består för närvarande av ca 110 fastigheter med en total uthyrbar area om ca 650.000 m².

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Dalarna, Mälardalen, Skåne, VästSverige, Umeå samt Växjö. Under varje fastighet och ort kan du få mer detaljerad information om fastigheten och den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Ladda ner fastighetslista i Excel

SÖK UPP AKTUELL FASTIGHET OCH GÖR FELANMÄLAN