Fastighetsbeståndet

Vårt fastighetsbestånd består för närvarande av ca 120 fastigheter med en total uthyrbar area om ca 600.000 m².

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Dalarna, Mälardalen, Skåne, VästSverige, Umeå samt Växjö. Under varje fastighet och ort kan du få mer detaljerad information om fastigheten och den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Ladda ner fastighetslista i Excel

SÖK UPP AKTUELL FASTIGHET OCH GÖR FELANMÄLAN