Fastighetsbeståndet

Vårt fastighetsbestånd består för närvarande av ca 110 fastigheter med en total uthyrbar area om ca 620.000 m².
Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Dalarna, Kalmar, Mälardalen, Skåne, Visby, VästSverige, Umeå samt Växjö. Under varje fastighet och ort kan du få mer detaljerad information om fastigheten och den verksamhet som bedrivs i lokalerna.
Fastighetslista Stenvalvet 2020-07-02

SÖK UPP AKTUELL FASTIGHET OCH GÖR FELANMÄLAN