Fastighetsbeståndet

Vårt fastighetsbestånd består för närvarande av drygt 120 fastigheter med en total uthyrbar area om ca 640 000 kvm. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Dalarna, Kalmar, Mälardalen, Skåne, Visby, VästSverige, Umeå samt Växjö. Under varje fastighet och ort kan du få mer detaljerad information om fastigheten och den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

SÖK UPP AKTUELL FASTIGHET OCH GÖR FELANMÄLAN