Viewing posts from: April 2010

Lönnbacken Fastigheter bildas med fokus på äldreboendefastigheter

Publicerat 16:10, fredag 16/04, 2010    Senast uppdaterat:20:12, torsdag 19/11, 2015

AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa bildar gemensamt fastighetsbolaget Lönnbacken Fastigheter. Bolagets affärsidé är att förvärva, förvalta och aktivt utveckla äldreboendefastigheter lokaliserade till Stockholm och Mälardalen. Ambitionen är att under två till tre år uppnå en fastighetsvolym om cirka […]

Läs mer