Viewing posts from: April 2011

Lönnbacken håller takten

För knappt ett år sedan bildades Lönnbacken Fastigheter av AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa. Målsättningen var att bygga upp en portfölj om två miljarder kronor inom tre år. Ett mål som håller. – Vi är en god bit på väg, säger Lönnbackens vd Magnus Edlund.

Lönnbackens affärsidé är att förvärva, förvalta och aktivt utveckla äldreboendefastigheter i två geografiska områden; Mellansverige och Södra Sverige.

Enligt bolagets vd Magnus Edlund har man redan gjort en hel del affärer, plus att man har flera på gång.

– Vi ser väldigt positivt på att uppfylla vår ambition att bygga upp ett bestånd om cirka två miljarder kronor inom ett par år från i dag, säger Magnus Edlund.

Han vill i nuläget inte gå närmare in på exakt vad man köpt eller vad man tittar på, men säger att det rör sig om såväl färdiga förvaltningsfastigheter som utvecklingsprojekt.