Viewing posts from: September 2011

Lönnbacken Fastigheter investerar vidare

Publicerat 14:55, fredag 30/09, 2011    Senast uppdaterat:20:11, torsdag 19/11, 2015

Lönnbacken Fastigheter har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Uppsala kommun för vård- och äldreboende med planerad inflyttning i januari 2013. Tillsammans med Pronordic ReExplorer AB förbereder Lönnbacken nu ett ombyggnadsprojekt åt kommunen i det från Akademiska Hus nyligen förvärvade projektet […]

Läs mer