Viewing posts from: January 2012

Lönnbacken i ny investering, stärker samverkan med Landstinget Dalarna

Publicerat 14:42, tisdag 17/01, 2012

Lönnbacken Fastigheter förvärvar åtta fastigheter av Svenskt Fastighetskapital som är ett helägt dotterbolag till Nordisk Renting. Beståndet innehåller äldreboenden och vårdcentraler med långa hyresavtal. Fastigheterna är till 99% uthyrda till Landstinget Dalarna och den kommun där fastigheten är belägen. Utöver […]

Läs mer