Viewing posts from: November 2012

Lönnbacken Fastigheter passerar 2 mdr

Publicerat 15:01, tisdag 06/11, 2012

Lönnbacken Fastigheter förvärvar sex fastigheter huvudsakligen innehållande äldreboenden av Brinova Fastigheter. Fastigheterna är till 95% av hyresvärdet belägna i Skåne och i Stockholm. De tre största fastigheterna som utgör ca 75% av värdet är ny- eller helt ombyggda. En av […]

Läs mer