Viewing posts from: December 2012

Lönnbacken i ny investering, ökar sitt innehav i Uppsala

Publicerat 15:03, tisdag 18/12, 2012    Senast uppdaterat:20:10, torsdag 19/11, 2015

  Lönnbacken Fastigheter förvärvar två fastigheter av en privat fastighetsägare. Byggnaderna på fastigheterna är uppförda 2011 respektive 2012 och ligger i stadsdelarna Gamla Uppsala och Sävja. Fastigheterna förhyrs av Attendo på långa hyresavtal och nyttjas uteslutande som äldreboende. Lönnbacken äger […]

Läs mer


Fastighetsvärlden Idag Stockholm 18 december 2012 Lönnbacken i ny investering, ökar sitt innehav i Uppsala

Publicerat 14:44, tisdag 18/12, 2012

Lönnbacken Fastigheter förvärvar två fastigheter av en privat fastighetsägare. Byggnaderna på fastigheterna är uppförda 2011 respektive 2012 och ligger i stadsdelarna Gamla Uppsala och Sävja. Fastigheterna förhyrs av Attendo på långa hyresavtal och nyttjas uteslutande som äldreboende. Lönnbacken äger nu […]

Läs mer