Viewing posts from: December 2012

Lönnbacken i ny investering, ökar sitt innehav i Uppsala

 

Loddekopinge-fran-ovan-1024x664Lönnbacken Fastigheter förvärvar två fastigheter av en privat fastighetsägare. Byggnaderna på fastigheterna är uppförda 2011 respektive 2012 och ligger i stadsdelarna Gamla Uppsala och Sävja. Fastigheterna förhyrs av Attendo på långa hyresavtal och nyttjas uteslutande som äldreboende.

Lönnbacken äger nu fastigheter för ca 2,5 mdr och andelen äldreboende utgör ca 75% av det totala hyresvärdet.

”Den här affären innebär att vi stärker vår närvaro i Uppsala, som är en prioriterad ort för Lönnbacken. Vi adderar vårt bestånd med nybyggda enheter med långa hyresavtal inom segmentet äldreboende vilket är helt i linje med vår affärsidé.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.

Fastighetsvärlden Idag Stockholm 18 december 2012 Lönnbacken i ny investering, ökar sitt innehav i Uppsala

Lönnbacken Fastigheter förvärvar två fastigheter av en privat fastighetsägare. Byggnaderna på fastigheterna är uppförda 2011 respektive 2012 och ligger i stadsdelarna Gamla Uppsala och Sävja. Fastigheterna förhyrs av Attendo på långa hyresavtal och nyttjas uteslutande som äldreboende.

Lönnbacken äger nu fastigheter för ca 2,5 mdr och andelen äldreboende utgör ca 75% av det totala hyresvärdet.

”Den här affären innebär att vi stärker vår närvaro i Uppsala, som är en prioriterad ort för Lönnbacken. Vi adderar vårt bestånd med nybyggda enheter med långa hyresavtal inom segmentet äldreboende vilket är helt i linje med vår affärsidé.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.