Viewing posts from: February 2013

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA HEMSIDA

Vi har skapat en ny hemsida där Ni kan hitta all information som rör Lönnbacken Fastigheter.

Det kan vara information om bolaget, dess ägare, styrelse och ledning eller finansiell information.

Ni kan vidare hitta all information om våra fastigheter; var de är belägna, hur stora de är etc men framför allt vem man kontaktar om man har en fråga rörande fastigheterna.

Vi kommer även att publicera artiklar om stort och smått som rör Lönnbacken Fastigheter och de olika verksamheter som bedrivs av våra hyresgäster i våra fastigheter.