Viewing posts from: May 2013

Ny Regionchef – Anni Carpelan

Lönnbacken förstärker ytterligare med Anni Carpelan som ny regionchef

Lönnbacken Fastigheter förstärker sin förvaltningsorganisation ytterligare genom att rekrytera Anni Carpelan som regionchef. Anni kommer att ansvara för ett fastighetsbestånd primärt i Mälardalen och Skåne. Anni kommer närmast från en tjänst som förvaltare på Uppsalahem och tillträder sin nya befattning den 15 augusti.

”Som ett led i vår fortsatta tillväxt stärker vi nu ytterligare upp vår förvaltningsorganisation. Anni Carpelan blir en viktig person i denna utveckling, säger Örjan Johansson, chef förvaltning och projekt i Lönnbacken Fastigheter AB”

 

För ytterligare information kontakta:

 

Örjan Johansson, chef Förvaltning och Projekt, 070-315 79 60, orjan@lonnfast.se

 

www.lonnfast.se

 

Ny Regionchef – Tobias Kölborg

Lönnbacken Fastigheter förstärker nu sin förvaltningsorganisation genom att rekrytera Tobias Kölborg som regionchef. Tobias kommer att ansvara för Region Mitt med ett fastighetsbestånd primärt i Västerås och Dalarna. Tobias kommer närmast från en tjänst som förvaltare på ICA Fastigheter och tillträder sin nya befattning den 27 maj.

”Vi förstärker nu vår förvaltning som ett led i arbetet att finnas nära och aktivt samarbeta med våra kunder. Tobias Kölborg kommer starkt att bidra till en fortsatt positiv utveckling av vår verksamhet” säger Örjan Johansson chef förvaltning och projekt i Lönnbacken Fastigheter AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Örjan Johansson, chef Förvaltning och Projekt, 070-315 79 60, orjan@lonnfast.se

 

Lönnbacken i ny investering, ökar sitt innehav i Skåne

BjuvLönnbacken Fastigheter förvärvar fastigheten Bjuv 1:178 av en privat fastighetsägare. Uthyrbar area är ca 5 000 m², byggnaden är omfattande renoverad 2009. Region Skåne och Bjuvs kommun är hyresgäster i fastigheten med verksamheter som bl a Vårdcentralen Söderåsen, Almlidens förskola och rehabiliteringsträning.

Lönnbacken äger nu fastigheter för ca 2,7 mdr.

”Den här affären innebär att vi stärker vår närvaro i Skåne, som är en prioriterad region för Lönnbacken. Vi kompletterar vårt befintliga bestånd med en enhet som är bra belägen i regionen och med bra hyresgäster, allt helt i linje med vår affärsidé.” säger Greger Hedlund, marknadschef för Lönnbacken Fastigheter AB.

Palliativt centrum i Uppsala invigt

Fredagen den 3 maj invigdes ett nytt Palliativt centrum i Lönnbackens fastighet vid Ultunaområdet i Uppsala.

Lönnbackens VD Magnus Edlund hälsade det Palliativa centrumet välkommet till fastigheten.

Ett stort antal personer var där och bevittnade när landstingsrådet Ludvig Larsson och kommunalrådet Ebba Busch förklarade det Palliativa centrumet invigt. Det Palliativa centrumet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län och Ludvig och Ebba knöt tillsammans ihop ett vackert vitt band för att symbolisera detta samarbete.

Syftet med det Palliativa centrumet är att säkerställa en jämlik palliativ vård, oavsett diagnos och var man bor. Kännetecknande för enheterna inom Paliativt centrum är helhetssynen på människan, hög kvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga. Här arbetar ca 145 medarbetare i team; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut samt präst.