Viewing posts from: October 2013

LÖNNBACKEN FÖRVÄRVAR 27 FASTIGHETER AV REGION SKÅNE FÖR 370 Mkr

EslovLönnbacken Fastigheter förvärvar 27 fastigheter på 19 orter av Region Skåne.
De förvärvade fastigheterna omfattar totalt ca 50 000 m² och innehåller huvudsakligen vårdcentraler.
I samband med försäljningen har Region Skåne ingått hyresavtal på de areor där Region Skåne bedriver vårdverksamhet.
Transaktionen är villkorad av beslut i Region Skånes regionfullmäktige.
Lönnbacken Fastigheters VD Magnus Edlund säger i en kommentar;

”Vi är mycket nöjda med denna transaktion. Vi äger sedan tidigare nio fastigheter i Skåne, huvudsakligen äldreboenden, och det nu aktuella förvärvet med vårdcentralfastigheter utökar och kompletterar vårt bestånd mycket bra.”