Viewing posts from: October 2013

LÖNNBACKEN FÖRVÄRVAR 27 FASTIGHETER AV REGION SKÅNE FÖR 370 Mkr

Publicerat 10:43, fredag 04/10, 2013    Senast uppdaterat:19:59, torsdag 19/11, 2015

Lönnbacken Fastigheter förvärvar 27 fastigheter på 19 orter av Region Skåne. De förvärvade fastigheterna omfattar totalt ca 50 000 m² och innehåller huvudsakligen vårdcentraler. I samband med försäljningen har Region Skåne ingått hyresavtal på de areor där Region Skåne bedriver vårdverksamhet. […]

Läs mer