Viewing posts from: December 2013

LÖNNBACKEN TILLTRÄDER 27 FASTIGHETER I SKÅNE

EslovLönnbacken Fastigheter har från Region Skåne förvärvat och tillträtt 27 fastigheter på 19 orter i Skåne.

De förvärvade fastigheterna omfattar totalt ca 50 000 m² och innehåller huvudsakligen vårdcentraler.

Lönnbacken Fastigheters VD Magnus Edlund säger i en kommentar;

”Vi äger sedan tidigare nio fastigheter i Skåne, huvudsakligen äldreboenden, och det nu aktuella förvärvet med vårdcentralfastigheter utökar och kompletterar vårt bestånd mycket väl. Den tekniska förvaltningen och driften av fastigheterna kommer fortsatt att skötas av Caverion. Det är vår förhoppning att övergången av ägandet därmed skall ske så smidigt som möjligt. De verksamheter som bedrivs i fastigheterna berörs inte av fastighetsöverlåtelsen utan fortsätter oförändrat”.

 

Ystad och Visby, nu i Lönnbacken Fastigheters ägo

Tillträdet klart i Ystad och Visby
Lönnbacken Fastigheter tillträdde idag fastigheterna Ystad Lågtrycket 2 samt Gotland Visby Visborg 1:18.

Fastigheten Lågtrycket 2 i Ystad invigdes så sent som i juli i år och innehåller ett särskilt boende på två våningar med 18 lägenheter per våning samt dessutom lägenheter för trygghetsboende. I fastigheten finns samlingslokaler för de boende och en restaurang. I princip samtliga lägenheter erbjuder härliga vyer över det skånska landskapet och/eller havet.

Fastigheten Visborg 1:18 är belägen på det gamla P 18 området och innehåller Atheneskolan samt lokaler för Region Gotland.