Viewing posts from: September 2014

LÖNNBACKEN FÖRVÄRVAR ROXANNE OCH UTVIDGAR ÄGARKRETSEN

Lönnbacken har idag förvärvat samtliga aktier i Roxanne Fastighetsfond AB och utvidgar ägarkretsen med Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Roxannes fastighetsbestånd består av 35 fastigheter, med en total uthyrningsbar area om ca 243 000 m² på 20 orter i Sverige. Svenska staten är hyresgäst till 90 % av den uthyrbara arean. Bland hyresgästerna märks Länsstyrelser, Polisen, Sveriges Domstolar, Skatteverket, Kriminalvården och Energimyndigheten.

I och med förvärvet utvidgas ägarkretsen i Lönnbacken och består nu av fem institutionella investerare; de ursprungliga ägarna; AI Pension, Alecta och Kyrkans Pensionskassa samt de nytillkomna ägarna; Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Lönnbackens fastighetsbestånd uppgår efter förvärvet av Roxanne till 96 fastigheter med en area om ca 463 000 m² och med ett marknadsvärde om ca 6 500 miljoner kr. Som ett led i transaktionen har den nya ägargruppen förbundit sig att tillskjuta ytterligare 500 miljoner kronor till Lönnbacken, vilket medger investeringar om ytterligare ca 1 500 miljoner kronor och därmed ett fastighetsbestånd med ett total marknadsvärde om ca 8 000 miljoner kronor.

Magnus Edlund, VD i Lönnbacken, säger i en kommentar;

”Transaktionen innebär att Lönnbacken förvärvar ett stort bestånd med samhällsfastigheter, som kompletterar vårt nuvarande bestånd utmärkt. Fastigheterna i Roxanne överensstämmer geografiskt väl med vårt befintliga fastighetsbestånd. Vidare är Roxannes hyresgäster till ca 90% statliga hyresgäster vilket passar väl in i den befintliga hyresgäststrukturen. Sist, men inte minst, utvidgas Lönnbackens ägarkrets dessutom med två långsiktiga institutionella ägare”.

För ytterligare information, kontakta Magnus Edlund på telefon 070-554 99 47.

NU LANSERAR VI LÖNNBACKENS LILLA EXTRA

Nu lanserar vi Lönnbackens Lilla Extra, vårt stipendium till de/dem som bjuder till lite extra för de som bor och vistas i våra fastigheter.

Lyhördhet, omsorgsfullhet och långsiktighet är viktiga begrepp för Lönnbacken Fastigheter. Begrepp som på flera sätt för tankarna till ordet engagemang. Därför vill vi, med ett årligt stipendium, lyfta fram och stödja enskilda insatser som visar prov på ett särskilt engagemang och som med små medel berikar vardagen för de som bor och arbetar i våra lokaler.

Alla kan ansöka om stipendiet, både boende, anställda och elever. I din ansökan vill vi att du kort beskriver aktiviteten/insatsen och varför du tycker att just denna ska bli belönad med stipendiet. Vi vill gärna att du håller dig till maximalt en A4-sida. Bifoga förstås även dina kontaktuppgifter.

Det går bra att skicka in ansökan per brev; Lönnbacken Fastigheter AB, Birger Jarlsgatan 33,
111 45 Stockholm (märk gärna kuvertet med ”ansökan stipendium”) eller per e-post;
lonnbackenslillaextra@lonnfast.se. Sista ansökningsdag är den 29 september 2014.