Viewing posts from: February 2015

Stenvalvet rekryterar Marcus Nyström som Analytiker

Fastighets AB Stenvalvet förstärker sin organisation ytterligare genom att rekrytera Marcus Nyström som Analytiker och han kommer huvudsakligen att arbeta med analys och värdering. Marcus kommer närmast från en tjänst som Analytiker hos Einar Mattsson AB.
”Genom vår rekrytering av Marcus förstärker vi vår transaktions- och analysavdelning. Marcus kommer att vara en viktig del i vår fortsatta expansion” säger Sara Östmark, chef Strategi & Analys på Stenvalvet.
Marcus har en masterexamen från KTH i Real Estate Management och en kandidatexamen från högskolan i Halmstad i bygg-och fastighetsekonomi.
Marcus första dag på Stenvalvet var den 2 februari.

Stenvalvet rekryterar Thomas Löv som Teknisk Chef och Fredrik Sörling som Regionchef Skåne

Fastighets AB Stenvalvet förstärker organisationen och anställer Thomas Löv som Teknisk Chef och Fredrik Sörling som Regionchef Skåne.
Thomas kommer närmast från rollen som teknisk förvaltare på Fortifikationsverket och har även erfarenheter från Kungsleden. I sitt arbete som teknisk chef ansvarar Thomas för upphandling av fastighetsdrift och teknisk förvaltning, underhållsplanering, energieffektivisering samt att vara ett stöd för övriga organisationen i teknikfrågor.
Thomas första dag på Stenvalvet var den 7 januari.
”Stenvalvet förstärker förvaltningsorganisationen i och med rekryteringen av Thomas Löv som med sin erfarenhet tillför en betydande teknisk kompetens till vår verksamhet” säger Örjan Johansson, Chef Förvaltning och Projekt.
Fredrik Sörling kommer närmast från Malmö stad där han arbetade som avdelningschef vid skolförvaltningen. Fredrik har också omfattande erfarenhet från förvaltning och utvecklingsfrågor i Kungsleden. I rollen som Regionchef Skåne kommer Fredrik att ansvara för förvaltning och utveckling av Stenvalvets fastigheter i Skåne.
”I och med rekryteringen av Fredrik etablerar vi oss på allvar i Skåne, som för oss är en prioriterad region, och kommer inom kort att etablera kontor i Malmö” säger Örjan Johansson, Chef Förvaltning och Projekt.
Fredrik började den 1 februari.