Viewing posts from: August 2015

Stenvalvet förvärvar samhällsfastighet i Västerås

stora_gatan_0207Fastighets AB Stenvalvet förstärker sin fastighetsportfölj i Mälardalen genom att förvärva fastigheten Livia
15 i Västerås.

Livia 15 är en fastighet på Stora Gatan i centrala Västerås på drygt 7 000 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd och bland hyresgästerna kan nämnas Academedia, Jensen Education och Handelsbanken. Stenvalvet äger sedan tidigare i Västerås fastigheten Norna 21 där polisen är hyresgäst samt Vedbo 59 i Eriksborg, f d Västra sjukhuset, med Engelska skolan som största hyresgäst.

”Förvärvet av Livia 15 ligger helt i linje med Stenvalvets planer och passar bra in i det befintliga fastighetsbeståndet av samhällsfastigheter och vi ökar dessutom vår närvaro i Mälardalen” säger Greger Hedlund, transaktionschef på Stenvalvet.

Stenvalvet tillträder fastigheten den 1 september.

STENVALVET TECKNAR AVTAL MED CSN

_DSC1308Fastighets AB Stenvalvet har tecknat hyresavtal med CSN (Centrala studiestödsnämnden) i fastigheten Vapnet 1 i Eskilstuna. CSN kommer att hyra ca 1 000 kvadratmeter på plan 6 i fastigheten. I samråd med CSN har Stenvalvet tagit fram en lokallösning som är anpassad för CSNs behov. Ombyggnaden av lokalerna planeras starta i början av 2016 och med inflyttning den 1 juni 2016.

Stenvalvets regionchef Tobias Kölborg säger i en kommentar;
”Vi är mycket glada att välkomna CSN till Stenvalvet som hyresgäst och vi har tillsammans i ett gott samarbete arbetat fram en väl fungerande lokallösning för CSN:s verksamhet i Eskilstuna. De kommer att flytta in i nyrenoverade verksamhetsanpassade lokaler.”
Fastigheten Vapnet 1 har efter Trafikverkets omdisponering av sina ytor, ett plan om totalt ca 900kvm tillgängligt för uthyrning.