Viewing posts from: September 2015

Stenvalvet tecknar avtal med Tandregleringen Västra Götalandsregionen

_56A1421Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Västra Götalands Läns Landsting, Tandregleringen på ca 500kvm i fastigheten Älvkvarnen 1 i Trollhättan.
Tandregleringen kommer att sitta på hela plan 2 i fastigheten och hyresgästanpassning för hyresgästen har påbörjats. Inflyttning i lokalen sker den 1 februari 2016.
Stenvalvets regionchef Göran Sääf säger i en kommentar;
”Fastigheten Älvkvarnen 1 är fullt uthyrd i och med den här uthyrningen. Vi kommer att anpassa lokalen till hyresgästen och vi har gemensamt kommit fram till en bra lösning. Vi önskar Tandregleringen välkommen till Stenvalvet.”
För mer information se Stenvalvets hemsida www.stenvalvet.se, eller kontakta Örjan Johansson, Chef förvaltning & projekt tel: 070 – 315 79 60.

Stenvalvet tecknar avtal med Region Jämtland Härjedalen

Lagmannen 6Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Jämtland Härjedalen på ca 1 300kvm i fastigheten Lagmannen 6 i Östersund.
Del av Region Jämtland Härjedalens administration kommer att sitta i fastigheten.
Stenvalvets regionchef Peter Högberg säger i en kommentar;
”Fastigheten Lagmannen 6 kommer i stort sett att vara fullt uthyrd i och med uthyrningen till Region Jämtland Härjedalen. Vi är mycket glada för att de har valt vår fastighet för sin verksamhet och vi önskar dem välkomna till Lagmannen.
Region Jämtland Härjedalen kommer att flytta in i lokalerna den 1 oktober och fastigheten Lagmannen 6 kommer att ha en uthyrningsgrad på 97% i och med tecknandet av hyresavtalet.
För mer information se Stenvalvets hemsida www.stenvalvet.se, eller kontakta Örjan Johansson, Chef förvaltning & projekt tel: 070 – 315 79 60.

Stenvalvets Lilla Extra

Inbjudan till att söka Stenvalvets stipendium

”STENVALVETS LILLA EXTRA”

Lyhördhet, omsorgsfullhet och långsiktighet är viktiga begrepp för Stenvalvet. Begrepp som på flera sätt för tankarna till ordet engagemang. Därför vill vi, med ett årligt stipendium, lyfta fram och stödja enskilda insatser som visar prov på ett särskilt engagemang och som med små medel berikar vardagen för dem som bor och arbetar i våra lokaler.

Goda exempel på aktiviteter är bland annat en utflykt för de boende till ett konstmuseum, danskvällar eller ny utrustning till skolans musiklokaler. Men det är fritt fram för olika initiativ, enda begränsningen är att det är aktiviteter och insatser som ligger utanför vårt ordinarie ansvar som fastighetsägare, men som äger rum inom verksamheterna.

Stipendiet är vårt bidrag till att sätta en liten guldkant på vardagen för er som använder våra lokaler, såväl boende som elever och personal, därför har vi kallat det ”Stenvalvets Lilla Extra”.

Vad består stipendiet av?
Stipendiet har ett värde av 20 000 kr som anpassas till den vinnande insatsen eller aktiviteten.

Vem får söka och hur ansöker jag?
De som bedriver verksamhet i våra fastigheter kan ansöka om stipendiet, både anställda och företag. I ansökan vill vi att ni beskriver aktiviteten/insatsen och varför ni tycker att just denna ska bli belönad med stipendiet. Håll er gärna till maximalt en A4-sida. Bifoga förstås även dina kontaktuppgifter. All information finns också på vår hemsida www.stenvalvet.se.

Vart skickar jag ansökan?
Det går bra att skicka in ansökan per brev; Stenvalvet Fastighets AB, Box 162 84, 103 25 Stockholm (märk gärna kuvertet med ”ansökan stipendium”) eller per e-post; stenvalvetslillaextra@stenvalvet.se. Sista ansökningsdag är den 7 oktober 2015.

Hur utses vinnaren?
Vinnare utses av en kommitté bestående av representanter från Stenvalvet samt föregående års pristagare. Vinnaren tillkännages i mitten på november och prisutdelning sker på plats i januari 2016.

Välkomna med ansökan!

Magnus Edlund
VD Fastighets AB Stenvalvet