Viewing posts from: January 2016

Nytt allokerat kapital till Fastighets AB Stenvalvet

Stenvalvets ägare, AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning, har beslutat att allokera ytterligare kapital till bolaget om 1 000 miljoner kronor. Den nya allokeringen skall användas till nya förvärv och utveckling av det befintliga beståndet av samhällsfastigheter.
Med det allokerade kapitalet finns nu en möjlighet att öka bolagets fastighetsinnehav från idag ca 7 500 miljoner SEK till ca 12 000 miljoner SEK på sikt.
”Med det nya kapitalet kan vi fortsatt vara en aktiv aktör på svensk fastighetsmarknad. Vi är kontinuerligt i dialog om nya förvärv av samhällsfastigheter och vi utvärderar också målmedvetet möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsboenden på sikt,” säger VD Magnus Edlund.

För mer information:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef för Stenvalvet: 08 – 508 942 50

Ledningsförändringar i Stenvalvet

Greger Hedlund har på egen begäran lämnat sin anställning och övergått till en roll som extern rådgivare gällande transaktioner på Stenvalvet. Sara Östmark har därmed utsetts till Affärsutvecklingschef och har det övergripande ansvaret för transaktioner, analys, projekt och värdering.

Sara var tidigare Chef Analys och Strategi på Stenvalvet där hon har varit sedan företaget bildades 2010. Hon har bred erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat med förvaltning, analys, transaktioner och fastighetsutveckling i drygt 15 år.

”Saras roll i Stenvalvet har utvecklats till att omfatta transaktioner, analys, projekt och värdering och jag ser det som en naturlig roll att hon tar helhetsansvaret för Affärsutvecklingsområdet” säger Magnus Edlund, VD på Stenvalvet.

I och med förändringen kommer Saras team att växa och utökas med ytterligare medarbetare.

Åsa Scharfe har utsetts till Kommunikationschef på Stenvalvet och kommer i den rollen att utveckla den interna och externa kommunikationen på Stenvalvet.

Åsa var tidigare Marknadskoordinator på Stenvalvet och har varit på Stenvalvet sedan 2014.

”Åsas roll i Stenvalvet har utvecklats under det år hon har varit anställd här. Från att vara ett företag med 8 personer hösten 2014 till idag upp mot 30 personer i och med rekryteringarna och flertalet lokalkontor är det viktigt att vår kommunikation fungerar – både internt och externt” säger Magnus Edlund, VD på Stenvalvet.

Förändringarna genomfördes den 1 januari.

För mer information:
Magnus Edlund, vd för Stenvalvet: 08 – 508 942 50