Viewing posts from: January 2016

Nytt allokerat kapital till Fastighets AB Stenvalvet

Publicerat 11:12, fredag 29/01, 2016    Senast uppdaterat:16:05, torsdag 30/01, 2020

Stenvalvets ägare, AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning, har beslutat att allokera ytterligare kapital till bolaget om 1 000 miljoner kronor. Den nya allokeringen skall användas till nya förvärv och utveckling av […]

Läs mer


Ledningsförändringar i Stenvalvet

Publicerat 14:35, tisdag 12/01, 2016    Senast uppdaterat:16:06, torsdag 30/01, 2020

Greger Hedlund har på egen begäran lämnat sin anställning och övergått till en roll som extern rådgivare gällande transaktioner på Stenvalvet. Sara Östmark har därmed utsetts till Affärsutvecklingschef och har det övergripande ansvaret för transaktioner, analys, projekt och värdering. Sara […]

Läs mer