Viewing posts from: February 2016

Stenvalvet deltar på Branschdagen och Lava

Arbetsmarknadsmässan ”Branschdagen” är Väg- och Vatten på Lantmäteriprogrammets årliga event vid Lunds Universitet där Stenvalvet för första gången deltog. En välbesökt mässdag och ett bra tillfälle för Stenvalvet att träffa studenter. Branschdagen genomfördes den 10 februari.
branschdagen

”Lava” anordnades den 11 februari av Samhällsbyggnadssektionen på KTH och Stenvalvet deltog även där för första gången. Lava är ett välbesökt event och vi fick möjligheten att träffa många studenter och delade ut matlådor och påsar gjorda från återvunnet material. Lava

Stenvalvet rekryterar

Stenvalvet förstärker sina regionkontor i Mälardalen, Skåne och Öst med ytterligare rekryteringar.

Monica Gustavsson har anställts som förvaltare vid kontoret i Eskilstuna. Monica har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från Kungsleden där hon varit i drygt två år. Monica rapporterar till Tobias Kölborg, regionchef för Mälardalen. Dessutom förstärker region Mälardalen med Åsa Dahl som förvaltningsassistent, placerad i Stockholm.

”Att vara nära våra hyresgäster och ha lokal förankring är grundläggande för en framgångsrik fastighetsförvaltning och genom vår förstärkning av regionkontoren kommer vi att kunna arbeta ännu närmare våra hyresgäster” säger Örjan Johansson, Chef Förvaltning och projekt på Stenvalvet.

Regionerna Skåne och Öst har förstärkts med en förvaltare och en förvaltarassistent. Gerry Bergman är anställd som förvaltare i Skåne och kommer närmast från Riksbyggen. Förvaltarassistent Carina Smith kommer att supportera både Region Öst och Skåne och Carina arbetade senast på Folksam Fastigheter.

Gerry rapporterar till Fredrik Sörling, regionchef och kommer att vara placerad i Malmö. Carina kommer att rapportera till både Peter Högberg, regionchef Öst och till Fredrik Sörling, regionchef Skåne.

Stenvalvet förvärvar i Kalmar

Fastighets AB Stenvalvet har förvärvat fastigheten Valfisken 1 i Kalmar från Kungsleden. Fastigheten förhyrs till största delen av Kriminalvården och Försäkringskassan på långa avtal.

Fastigheten Valfisken 1 ligger i direkt anslutning till fastigheten Valfisken 2 som Fastighets AB Stenvalvet äger sedan tidigare.

I och med förvärvet utökas Stenvalvets bestånd i Kalmar med ca 11 000 kvm till totalt ca 35 000 kvm fördelat på tre fastigheter.

”Stenvalvets förvärv av Valfisken 1 blir ett naturligt tillskott till innehavet i Kalmar och en bra förstärkning av beståndet i Region Öst. Fastigheten passar väl in vår befintliga fastighetsportfölj av samhällsfastigheter i regionen. Fastigheten kommer att förvaltas av Stenvalvets egen personal och vi ser nu fram emot att utveckla båda fastigheterna i kvarteret,” säger Stenvalvets Affärsutvecklingschef Sara Östmark.

Stenvalvet tillträder fastigheten senare i februari.

Stenvalvet rekryterar till Affärsutveckling

Affärsutvecklingen inom Stenvalvet har förstärkt sin organisation med en Analytiker och en Fastighetscontroller.

Veronica Wallerstad kommer att arbeta som Analytiker med inriktning på transaktioner. Veronica kommer närmast från Cushman&Wakefield där hon arbetat som värderare och innan dess arbetade hon inom förvaltningen hos Hemsö/Kungsleden. Veronica är civilingenjör Lantmäteri från KTH.

Emilia Alexandrie Valo har under sin utbildning arbetat extra på Stenvalvet och som en naturlig fortsättning övergår hon till en fast anställning i och med att studierna inom Masterprogrammet Real Estate and Construction Management på KTH slutförs. Emilia är anställd som Fastighets-controller med inriktning mot förvaltning.

”En förstärkning av Affärsutvecklingsorganisationen är ett steg i rätt riktning för Stenvalvet. Vi kommer att arbeta vidare med att utöka vårt fastighetsbestånd via nya fastighetsförvärv samtidigt som vi fortlöpande utvecklar våra befintliga fastigheter.,” säger Sara Östmark Affärsutvecklingschef.

Veronicas första dag på Stenvalvet var den 29 januari och Emilia börjar den 1 april.