Viewing posts from: October 2016

Stenvalvet förvärvar samhällsfastighet i Falun

Stenvalvet förvärvar fastigheten Norslundskogen 5 från Landstinget i Falun. Lokalerna i fastigheten omfattar ca 7 000 kvm och utgörs bla av en vårdcentral och ett vårdboende. Fastigheten stärker Stenvalvets position som ett av de ledande fastighetsbolagen för samhällsservice. Den kommer att förvaltas av Stenvalvets lokalkontor i Falun.

”Förvärvet av Norslundskogen 5 ligger helt i linje med våra långsiktiga mål och utvidgar vårt samarbete med Landstinget Dalarna och Falu kommun som båda fortsätter att hyra lokaler i fastigheten” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef hos Stenvalvet.

För mer information:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50

Stenvalvets lilla extra 2016

Stenvalvets Lilla Extra inbjudan '16 webversion