Viewing posts from: February 2017

Stenvalvet bygger om åt Domstolsverket

Stenvalvets fastighet Lärkan 1 i Kalmar genomgår en om- och tillbyggnad i form av ca 700kvm ny yta åt Domstolsverket. I den nya delen ska två nya tingssalar, ett teknikutrymme samt några arrestlokaler tillskapas. Ombyggnation av den befintliga delen av fastigheten kommer också att genomföras.

Inflyttning i de nya lokalerna är beräknade till våren 2018.

Följ med på vårt projekt i Kalmar – Lärkan 1!

Vinn en TAB 3 på LAVA 2017

Stenvalvet ställde ut på Arbetsmarknadsdagen LAVA på KTH som anordnas av Samhällsbyggnadssektionen.

Besökare kunde vinna en Lenovo TAB 3 genom att delta i vår webtävling.

Vinnaren av surfplattan är Gilai Nachmann – Grattis Gilai!

Till LAVA Utställningen

Stenvalvets Lilla Extra 2016 – Prisutdelning

Högalids Äldreboende i Trelleborg är 2016 års vinnare av Stenvalvets Lilla Extra. Prisutdelning på Högalids Äldreboende med tårta, diplom och blommor i närvaro av boende, personal

Motivering:

Med en välformulerad ansökan som går i linje med Stenvalvets
Lilla Extras ambition har Vardaga visat exempel på en aktivitet som engagerar såväl boende som personal. Att bli ompysslad i en salong som helt igenom andas 60-tal och som återuppväcker gamla trevliga minnen för de boende är välkommet i vardagen.

Stipendiet går till iordningställande av Salong från 60-talet.

Det är sannerligen något extra.