Viewing posts from: March 2017

Stenvalvet fyller fastighet i Eskilstuna

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut plan 7 i fastigheten Vapnet 1. Hyresgäster är Växa Sverige samt Statens Servicecenter. I och med detta är fastigheten nu fullt uthyrd.

När Trafikverket hade ett förändrat lokalbehov arbetade Stenvalvet tillsammans med Trafikverket fram en kontorslösning som innebar ett modernt och mer effektivt kontor. En omställning av ytorna till aktivitetsbaserade arbetsplatser gjorde att Trafikverket kunde minska den totala arean i sin förhyrning vilket innebar att Stenvalvet fick ett par våningsplan vakanta i fastigheten. Centrala studiestödsnämnden, CSN hyrde i ett tidigt stadie ett helt plan och nu har Stenvalvet fyllt hela vakansen som uppstod efter Trafikverket.

Växa Sverige – en förening för Sveriges bönder – en befintlig hyresgäst hos Stenvalvet i grannfastigheten Vägbrytaren hade behov att minska sina ytor. Stenvalvet och Växa har tillsammans arbetat fram en lösning som passar Växas förändrade lokalbehov och de kommer att flytta in på plan 7 i fastigheten Vapnet 1 i juni.

På samma plan har Statens Servicecenter hyrt resterande yta vilket innebär att hela våningsplanet på drygt 900 kvm är uthyrt. Myndigheten Statens Servicenter stöttar övriga myndigheter med bl.a. löneadministration och ekonomi och passar mycket väl in i Stenvalvets hyresgäststock.

”Uthyrningarna ligger helt i linje med Stenvalvets plan för fastigheten och vi har tecknat hyresavtal med två verksamheter som passar väl in. Vi har jobbat tillsammans med hyresgästerna och har påbörjat anpassningen inför hyresgästernas inflytt under sommaren,” säger Tobias Kölborg, Regionchef på Stenvalvet för Mälardalen.

Stenvalvet hyr ut till Apoteket i Västerås

 

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut hörnlokalen i fastigheten Livia 15 på Stora Gatan i Västerås till Apoteket. Lokalens läge gör att det har varit viktigt att hitta rätt hyresgäst till lokalen. Uthyrningen räknat i kvadratmeter är inte stor men för Stenvalvet är det en mycket bra hyresgäst som har valt att teckna avtal med oss.

Handelsbanken lämnade lokalen under hösten. Stenvalvet har haft flera intressenter som velat hyra lokalen och valde att teckna avtal med Apoteket då det är långsiktig hyresgäst med ett starkt varumärke som passar bra i lokalens strategiska läge.

”Efterfrågan har varit hög på lokalen och vi är mycket glada över att vi kunnat teckna ett 5-årigt avtal med Apoteket och vi ser fram emot att färdigställa lokalen åt dem” säger Tobias Kölborg, Regionchef på Stenvalvet för Mälardalen.

Stenvalvet har arbetat tillsammans med Apoteket med utformningen av hörnlokalen, som kommer att färdigställas till sommaren. Apotetket planerar att öppna butiken i början av hösten.

Business Arena Göteborg 6 april

Stenvalvet finns med som partner på Business Arena i Göteborg den 6 april. Passa på att besöka vår monter, träffa Stenvalvets medarbetare och diskutera framtida samarbeten.