Viewing posts from: June 2017

Almedalen – Sara Östmark i paneldebatt

Sara Östmark är Stenvalvets nästa medarbetare som deltar i en paneldebatt under Almedalen. Hur skapas en hållbar stadsdel? Kom och lyssna på Sara den 4 juli kl. 13:45 på Business Arena

Fastighets AB Stenvalvet etablerar sig i Täby och förstärker beståndet i Norrtälje

Fastighets AB Stenvalvet utökar sitt fastighetsbestånd inom segmentet särskilt boende genom förvärv av fastigheten Täby Broby 4:13 och därmed går Stenvalvet in i en ny kommun. Fastigheten är cirka 3 300 kvm och genomgick en omfattande renovering och tillbyggnation 2012-2013. Vardaga hyr hela fastigheten och bedriver demens- och profilboende för äldre.

I samma transaktion förvärvas fastigheterna Norrtälje Hemmet 9, Norrtälje Tälje 3:325, Norrtälje Lärjungen 2 samt Norrtälje Dalby 19. Fastigheterna är fullt uthyrda till Norrtälje kommun som bedriver LSS verksamhet i de centralt belägna fastighetern. I och med förvärvet uppgår den förvaltade arean i Norrtälje till drygt 7 000 kvm.

Säljare av fastigheterna är Landsort Care 3 AB.

”Förvärvet av fastigheterna i Täby och Norrtälje är ett mycket bra komplement till de fastigheter vi redan äger i Mälardalen. Att vi utökar med ett äldreboende i Stockholmsområdet ligger helt i linje med vår strategi att tillhandahålla lokaler för vård och omsorg. Vi ser fram emot att växa i både Norrtälje och Täby. Vi arbetar sedan tidigare med både Vardaga och Norrtälje kommun och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dem.” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

Framtidens omsorgskvarter – Så skapar vi de bästa synergierna mellan barn och äldre

Stenvalvets seminarie på Almedalen handlar om Framtidens Omsorgskvarter.

Medverkar gör Affärsutvecklingschef Sara Östmark, Projektchef Eva Kriegelstein och Rahel Belatchew från Belatchew Arkitekter.

Datum: 4 juli

Tid: 15:30-16:30

Plats: Österväg 21, 1tr

Begränsat antal platser