Viewing posts from: August 2017

Artikel i tidningen Barometern i Kalmar

Tankarna om hur det tidigare myndighetskvarteret Valfisken ska se ut i framtiden har klarnat. Stenvalvet vill bygga på våningar, upp till tio eller mer, och satsa på mycket grönska.

Av: Emma Arenius

2016 köpte fastighetsbolaget Stenvalvet myndighetsfastigheterna på båda sidor om Malmbrogatan där bland annat Sveriges radio, Skatteverket, Cis, Kriminalvården och Max, hyr in sig. Det har tidigare surrats en del om planerna för området, bland annat har det talats om att bygga på delar till 20 våningar.

I Stenvalvets begäran om planbesked har våningsantalet angivits till tio våningar men ”eventuellt mer”. Det gäller två punkthus ut mot Trädgårdsgatan.

Ambitionen från ägarnas sida är att med kontor, bostäder, handel, utbildningslokaler, restauranger och caféer blåsa liv i kvarteret under de flesta av dygnets timmar. Tankar finns också om lokaler till vårdcentral och äldreboende och planen är att blanda lägenheter av olika storlek.

De redan befintliga ljusgårdarna i kvarteret ska bli försedda med mer grönska och ska öppnas upp för fler besökare. Planen är att det också ska bli takterrasser med planteringar.

Eva Kriegelstein är projektchef på Stenvalvet. Hon poängterar att ombyggnaderna inte kommit alls långt i processen, men att bolaget vill vara tidigt ute och planera utvecklingen tillsammans med kommunen.

– Vi är en långsiktig fastighetsägare och Valfisken är en stor, centralt belägen, fastighet som vi vill utveckla och modernisera, säger hon.

Hur många bostäder det kan bli fråga om och hur fastigheten kan utvecklas med de befintliga hyresgästerna i åtanke är för tidigt att säga. Först ska det till en detaljplan så det framgår vad som är möjligt att göra på platsen.

– Helt klart vad som kan byggas är det inte förrän vi har en gällande detaljplan.

Det gröna temat är däremot spikat. Det kanske inte blir riktigt som på de medskickade bilderna men att skapa en grön lunga är en bärande idé.

Nu ska kommunen ta ställning till om ansökan ska prioriteras och en ny detaljplan påbörjas.

Stadsarkitekt Björn Strimfors hoppas på ombyggnader med butiker mot Trädgårdsgatan.

– Det skulle lyfta den gatan och det kan stämma väl med tanken att utöka centrum, säger han.