Viewing posts from: December 2017

Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2017 utsedd

Publicerat 14:26, onsdag 20/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Lyhördhet, omsorgsfullhet och långsiktighet är viktiga begrepp för Stenvalvet. Begrepp som på flera sätt för tankarna till ordet engagemang. Därför har vi, med ett årligt stipendium, lyft fram ett enskilt initiativ som visar prov på ett särskilt engagemang och som […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet förvärvar samhällsfastigheter i Ystad

Publicerat 7:58, onsdag 20/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Stenvalvet växer och förvärvar fastigheter i Skåne. Förvärvet av fastigheterna är helt i linje med Stenvalvets affärsidé att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige. Fastigheterna i Ystad har förvärvats från Enrax Fastighet AB.   Det är fastigheten Kranskötaren 5 […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet genomför bytesaffär för drygt 1 mdr med Hemsö

Publicerat 8:12, tisdag 19/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Stenvalvet genomför en bytesaffär med Hemsö och ökar sitt fastighetsbestånd på de prioriterade orterna Eskilstuna, Strängnäs, Jönköping, och Växjö samt gör sitt första förvärv i Borlänge. Genom förvärven ökar Stenvalvet fastighetsportföljens andel av vård-och omsorgsboenden då fem av de förvärvade […]

Läs mer


Bygglovsansökan för vård-och omsorgsboende i Farsta Strand är inskickat

Publicerat 14:09, fredag 15/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020
Projekt Farsta Strand – Bygglovsansökan för det vård-och omsorgsboende som Stenvalvet vill bygga i Farsta Strand är inskickat. Boendet som kommer att inrymma 54 lägenheter byggs i tre våningar samt en takvåning. Påbyggnaden kommer att ha en stomme av trä [...]Läs mer


Eskilstunas modernaste lokaler

Publicerat 14:47, torsdag 14/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Läs vad som händer i Eskilstuna och om Stenvalvets stora satsning i tidningen från Eskilstuna kommun  

Läs mer


På väg till Nationalmuseum

Publicerat 9:58, måndag 11/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Textilkonstverket Vidd och rymd av Sten Kauppi (1922 – 2002) som hängde entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har monterats ned och fraktas till Nationalmuseum.

Läs mer


Nationalmuseum tar över konstverk

Publicerat 14:11, fredag 01/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

I entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 sitter ett textilkonstverk, Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002) som skänktes av Statens konstråd till fastigheten när huset byggdes. I samband med ombyggnaden av entréplanet har vi försökt att […]

Läs mer