Viewing posts from: September 2018

Vi åtgärdar Vintrosahemmet i Örebro

Publicerat 12:24, fredag 21/09, 2018    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

  Vintrosahemmet har brister i skötsel och förvaltning. Det är ytterst vårt ansvar att fastigheten är i ett gott skick och vi fråntar oss inte detta ansvar. Det handlar också om att den entreprenör som ansvarat för fastighetsskötseln inte har […]

Läs mer


Stenvalvet förvärvar för knappt en miljard kronor i Örebro

Publicerat 13:30, fredag 14/09, 2018

  Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar fastigheterna Athena 5 och Athena 19 i Örebro från kommunalägda Örebroporten Fastigheter AB och etablerar nytt förvaltningskontor. Förvärvet av fastigheterna är en av Stenvalvets största investeringar sedan företaget bildades 2010. Genom förvärvet etablerar sig […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet ökar ytterligare i Jönköping genom förvärv

Publicerat 16:00, onsdag 12/09, 2018

  Fastighets AB Stenvalvet (publ) utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping via förvärv av fastigheten Elektronen 3 för ca 250 mkr. Affären sker genom förvärv av Huskvarnen Holding AB (publ), ett bolag bildat och förvaltat av Pareto. Fastigheten tillträddes under juli […]

Läs mer