Viewing posts from: November 2018

Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Domstolsverket


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket om förhyrning av drygt 3 600 m2 i fastigheten Valören 1 i Eskilstuna. Stenvalvet har förvärvat fastigheten från Eskilstuna kommun och kommer att anpassa den till en ny Tingsrätt åt Domstolsverket.

Stenvalvet äger i och med förvärvet av Valören 1 sju fastigheter i Eskilstuna varav fem av dem ligger i stadens centrala delar. Av dessa kan särskilt nämnas fastigheten Vägbrytaren 1 på Kungsgatan som nu genomgår en stor ombyggnad till att bli K43 – Eskilstunas modernaste kontorskvarter – med över 20 000 m2 kontor och ett publikt markplan med bland annat restaurang, café och konferensavdelning. Förvärvet, anpassningen och ombyggnationen av Valören 1 till Domstolsverket ligger helt i linje med Stenvalvets tillväxtmål i regionstäder.

Fastigheten Valören 1 byggdes i början av 70-talet åt Myntverket när tillverkningen av mynt flyttades till Eskilstuna. Verksamheten finns inte kvar och Eskilstuna kommun, som har ägt fastigheten, ville att Domstolsverket skulle flytta till fastigheten. Grundförutsättningarna för genomförandet av ombyggnationen och anpassningen av fastigheten till Domstolsverket är goda bland annat för att fastigheten från början är byggd med en förhöjd säkerhet. Arbetet med att anpassa byggnaden till tingsrätt kommer att påbörjas i början av 2019 och beräknad inflyttning är preliminärt i juli 2021.

”Innovativa lösningar och funktionella lokaler för våra hyresgäster är viktigt för Stenvalvet. Vi förvärvar Valören som är en fastighet med goda förutsättningar för Domstolsverkets verksamhet, som kräver hög säkerhet. Vi ser fram emot att hälsa dem välkomna till sina nya lokaler,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Fastighetsförvaltare till Örebro

 

Har du ett starkt intresse av att utveckla och underhålla såväl fastigheter som relationer till hyresgäster och är intresserad av att vara med och starta upp vårt lokalkontor i Örebro? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!

Flera nya förvärv gör att vi behöver bli fler och just nu söker Stenvalvet en Fastighetsförvaltare som ska förvalta och ha helhetsansvar för bolagets fastigheter i Örebro.

Fastighetsförvaltare 
Som fastighetsförvaltare på Stenvalvet är du helhetsansvarig för ditt förvaltningsområde som idag består av knappt 50 000 kvm lokaler. Avsikten är dock att växa ytterligare i Örebro så det tillkommer sannolikt fler fastigheter längs vägen. Du har uppdraget att jobba aktivt med både kostnader och intäkter för att åstadkomma en långsiktigt god lönsamhet. Vi köper drift, skötsel och andra serviceentreprenader lokalt så du kommer regelbundet att agera beställare och ha avstämningsmöten med dessa entreprenörer. Du upphandlar även byggentreprenader och genomför självständigt till exempel planerat underhåll och lokalanpassningar.

Du har din arbetsplats i Örebro och rapporterar till Regionchefen, som utgår från Stockholm. Du samarbetar nära med övriga förvaltare och andra kollegor, och dagsresor till huvudkontoret i Stockholm och våra övriga förvaltningskontor förekommer några gånger per år.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Budget och resultatansvar för beståndet
 • Ha en tät dialog med våra hyresgäster i förvaltningsfrågor och vara lyhörd för förändrade lokalbehov
 • Tillse att myndighetskrav för fastighetsägare uppfylls och att lagar och förordningar efterlevs
 • Omförhandling av hyresavtal och uthyrning
 • Upphandla, följa upp och ställa krav på förvaltningsentreprenader och serviceleveranser
 • Planera och genomföra underhållsarbeten, lokalanpassningar och energibesparande investeringar
 • Tillse att en femårig affärsplan och en femårig underhållsplan upprättas för fastigheterna
 • Medverka i förvaltningsenhetens utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering
 • Samarbeta med kollegor och aktivt verka för att kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling sker

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-/högskoleexamen eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet inom fastighetsförvaltning som vi bedömer som likvärdig kunskapsnivå
 • Flerårig erfarenhet av att bedriva fastighetsförvaltning självständigt
 • Mycket goda tekniska kunskaper om hur byggnader och dess installationer fungerar
 • Mycket god erfarenhet av att handla upp konsulter och byggentreprenader
 • Mycket god förmåga att planera och genomföra underhållsprojekt och lokalanpassningar
 • God dokumenterad förhandlingsvana
 • Erfarenhet av budget- och resultatansvar

Personliga egenskaper
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och bedriver din förvaltning med stort engagemang.

Vi söker dig som är administrativ, strukturerad och analytisk. Du är handlingskraftig, drivande och lösningsorienterad och är en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du är nyfiken och förstår vikten av ett bra samarbete med externa och interna parter. Du trivs i en roll med ”frihet under ansvar”, detta ställer krav på att du är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Du tar tag i stora och små frågor med samma entusiasm. Du har en affärsmässig och professionell inställning till ditt arbete. Rollen innebär kontakt med många olika personer och aktörer vilket kräver att du är lyhörd, förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta med andra. Som ambassadör för företaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla företagets värden och varumärke.

Övrigt
I och med att flera av våra största hyresgäster bedriver säkerhetsklassad verksamhet (polisen, kriminalvården, Domstolsverket m fl) så kommer vi innan anställning att utföra vi en särskild säkerhetsbedömning av dig som person och begär då att få ta del av utdrag från Polisens belastningsregister.

Stenvalvet erbjuder dig
Stenvalvet har idag ett 36 medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt familjär och hjälpsam anda. Bolaget är i en stark tillväxt och siktar på att bli dubbelt så stora på fem år.

Vi erbjuder dig en tjänst där du får möjlighet att arbeta med förvaltning i ett växande bolag som genomsyras av långsiktighet och hållbarhetstänk samt har ekonomiskt starka ägare i ryggen. I den här rollen kommer du att få vara en viktig spelare i bolagets förvaltning och ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter som ger en långsiktig hållbarhet för alla involverade parter.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Fastighets AB Stenvalvet med Fasticon Kompetens AB. Därav är Fastighets AB Stenvalvet önskemål att alla samtal och mail kring tjänster går till Fasticon Kompetens AB.

För att söka tjänsten, registrera ditt cv på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 2/12 2018

Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Vanessa Personne på vanessa.personne@fasticon.se eller på 072-389 99 72.

Fasticon är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. För mer information om Fasticon, www.fasticon.se.

Vi söker en projektansvarig

 

Brinner du för projekt och vill arbeta i en prestigelös och målinriktad företagskultur som uppmuntrar engagemang och delaktighet? Då är kanske den här tjänsten är rätt för dig!

Projektansvarig
Som Projektansvarig inom förvaltningsenheten på Stenvalvet kommer du att få arbeta med större underhållsprojekt och hyresgästanpassningar, både om- och tillbyggnad, i tät dialog med konsulter, förvaltare och hyresgäster. I din roll som beställare är du huvudansvarig för projekt och anlitar externa konsulter. Du ansvarar för helheten i dina projekt, från program och projektering till produktion och färdigställande.

Du kommer att ha en plats i förvaltningsenhetens ledningsgrupp och vara delaktig i strategiarbetet för fastighetsbeståndet. Du blir en nyckelperson i vår förvaltningsorganisation där du samarbetar med våra förvaltare och regionchefer. Dina projekt kommer att finnas på olika håll i landet och tjänsten innebär därför en del resor. Du utgår ifrån Stenvalvets huvudkontor i centrala Stockholm och rapporterar till Förvaltningschefen.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Ansvara för att byggprojekt inom förvaltningen planeras, projekteras, upphandlas och genomförs enligt fastställda beslut så att uppsatta mål nås både ekonomiskt och kvalitativt
 • Aktivt delta i ledningsgruppen för förvaltningsenheten
 • Agera intern rådgivare och stötta förvaltarna då de driver egna, mindre projekt
 • Samverka internt med vår projektutvecklingsenhet som arbetar med utveckling av det egna fastighetsbeståndet och nybyggnationsprojekt

Arbetsuppgifter

 • Leda och följa upp konsulter och entreprenörer i projekt
 • Delta i hyresförhandlingar i samband med projekt
 • Projektstyrning mot fastställda kvalitets-, ekonomi- och tidsramar
 • Upphandling och styrning av projektledare och övriga konsulter
 • Samverka med externa och interna aktörer samt myndigheter
 • Ansvara för entreprenad- och myndighetsbesiktningar i samband med projekt
 • Säkerställa arbetsmiljö- och miljöansvaret
 • Medverka i förvaltningsenhetens utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-/högskoleexamen alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet inom projektledning och byggteknik.
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av att handla upp konsulter och entreprenader
 • God förmåga att planera projekt med hänsyn till ekonomi, tid och resurser
 • Kunskap om PBL
 • Erfarenhet av samhälls- eller kontorsfastigheter
 • Erfarenhet av LOU är meriterande

Personliga kompetenser
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och driver dina projekt med stort engagemang. Vi söker dig som är administrativ, strukturerad och analytisk. Du är handlingskraftig, drivande och lösningsorienterad och är en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du är nyfiken och förstår vikten av ett bra samarbete, du skapar kontakter med interna och externa parter och underhåller dem.

Som person är du lugn och behåller ett realistiskt tänk och har förmågan att se detaljer i stressiga situationer. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och har samma entusiasm i stora och små projekt. Som ambassadör för företaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla företagets värden och varumärke.

Övrigt
I och med att flera av våra största hyresgäster bedriver säkerhetsklassad verksamhet (polisen, kriminalvården, Domstolsverket m fl) så kommer vi innan anställning att utföra vi en särskild säkerhetsbedömning av dig som person och begär då att få ta del av utdrag från Polisens belastningsregister.

Stenvalvet erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utmanade arbete i ett framgångsrikt, stabilt, långsiktigt och växande företag med en öppen och inspirerande arbetsmiljö. Stenvalvet är idag ett 30-tal medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt familjär och hjälpsam anda.

I den här rollen kommer du att få vara en viktig spelare i bolagets förvaltning och ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Fastighets AB Stenvalvet med Fasticon Kompetens AB. Därav är Fastighets AB Stenvalvet önskemål att alla samtal och mail kring tjänster går till Fasticon Kompetens AB.

För att söka tjänsten, registrera ditt cv på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 25/11 2018

Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Vanessa Personne på vanessa.personne@fasticon.se eller på 072-389 99 72.